Osztálytermen kívüli digitális tanrend

Galéria 2016-2017

2017.06.23. Ballagás képek és díjak

Kattintson a képre a galéria megnyitásához!

Az idei átadott díjak:
Az év felsős osztálya: négy éve változatlanul a 8.a! smiley
Az év alsós osztálya: 4.a
A csikós iskola kiváló diákja: Nagy Orsolya (8.b) és Szabó Eszter (8.b)
Pro Bono Publico díj: Öövel Johanna Önnemaria (8.a)
A csikós iskola kiváló szülője: Kalmár Imre
Juhász J. Pálné Emlékdíj: Kónya Zsuzsanna

 

   

  

2017.05.19. Earlyact avatás és fa ültetés

Earlyact avatás a családi napon

Sajtó megjelenés: http://szegedma.hu

Kattintson a képre a galéria megnyitásához!

 

Faültetés a Fűvészkertben a Rotary ligetben.

A Gregor Iskola Earlyact csoportjának már van egy elültetett pekándió fája.

Büszkék vagyunk rá!

Kattintson a képre a galéria megnyitásához!

<

2017.05.05. Kézhigiénés világnapi előadás

Kézhigiénés Világnap

május 5.

Az iskoláskorú gyermekek személyi higiénére, ezen belül a helyes kézmosásra történő oktatása hozzájárul, hogy egészségtudatosabb felnőttekké váljanak.

2015. évet az UNESCO konferenciája Semmelweis Ignác emlékévvé nyilvánította halálának 150. évfordulója alkalmából. Születésének 200. évfordulója pedig 2018. évben lesz. A Kormány ezért úgy döntött, tekintettel Semmelweis Ignác munkásságának nemzetközi és hazai jelentőségére, hogy az alkalmat három éven át tartó programsorozattal ünnepli meg.

A Semmelweis Emlékévad programsorozat részeként az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az egy időben kézmosásoktatáson résztvevő diákok Guinness világcsúcsának megdöntését tervezte 2016. május 5-én. Ez a nap a WHO által meghirdetett kézhigiénés világnap.

A fertőző betegségek 80 százaléka közvetlen érintkezés útján terjed. A külső környezettel közvetlenül érintkezésbe kerülő bőrfelszínek közül a kéz tekinthető a legszennyezettebbnek, ezért a gyakori, alapos szappanos kézmosás a fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb módja..

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya munkatársai játékos kísérletekkel és vetítéses interaktív órákkal szeretnék a helyes kézmosás technikáját megtanítani a gyermekeknek.

A tavalyi évben az egy időben kézmosásoktatáson résztvevő diákok Guinness világcsúcsának megdöntése céljából Csongrád megye 23 iskolával, 32 csapattal, 1400 diákkal vett részt a Semmelweis Emlékévad programsorozat részekéntaz ország 134 településen 14 500 diák részvételével zajló kézmosásra oktató rendezvényen. A Guinness rekordkísérlet kiértékelése Londonban a beküldött óriási szakmai anyag (filmek, fényképek, jegyzőkönyvek) miatt jelenleg is folyamatban van.

Az idén május 5-én a kézhigiénés világnapon a Szegedi Gregor József Általános Iskolában Tóth Erika egészségfejlesztő -meghívásunkat elfogadva -három osztályban tartott (2.a,2.b,3.c) játékos előadást, amit a gyermekek nagy lelkesedéssel és aktivitással fogadtak.

Az interaktív foglalkozásokon kiemelt szerepet kapott a folyékony szappanos kézmosás fontossága és a kézmosás helyes technikájának elsajátítása. A „varázsdoboz” kísérletben (papírdoboz, UV lámpa, speciális kenőcs segítségével szemléltetve) a gyermekek megfigyelhették, hogy ez mennyire fontos. Attól, hogy szabad szemmel nem látjuk a kórokozókat, még ott vannak.

A tálas kísérletben (tál, víz, bors, fogpiszkáló, folyékony szappan) a sima és a szappanos vízzel végzett kézmosás közötti különbség került bemutatásra.

A „szuper tüsszents” kísérletben (vízi pisztoly, álarc) a tüsszentés terjedését és távolságát figyelhették meg a gyerekek, ami a valóságban 160 km/h és 3-4 méter is lehet. Ezért fontos, hogy a tüsszentésnél legyen kéznél zsebkendő, mert zárt terekben (tanterem, busz stb.) nagy lehet a fertőzés veszélye. Egyes kórokozók a megfogott kilincsen, billentyűzeten stb. hosszú ideig (20-120 perc) is életben maradhatnak.

 

Hasznos leírások:

Mikrobamánia

Szupertüsszencs

Rémisztő kezek

Sajtómegjelenés:

http://szegedma.hu

 

Kattintson a képre a galéria megnyitásához!

2017.03.24. Víz világnapja verseny

Víz Világnapja tankerületi vetélkedő

2017. március 24. (péntek)

Szegedi Gregor József Általános Iskola

A tanulmányi versenyeket szakmailag, pedagógiailag indokoltnak, a tehetséggondozás fontos eszközének, jelentős motivációs lehetőségnek, a tanulói teljesítmény fokozására hivatott eszköznek tartjuk.

A tehetség felismerése a lehetőségek széleskörű biztosításával képzelhető el.

Az iskola nevelő-oktató tevékenységét a kor kihívásainak megfeleltetve kell szerveznie, mivel a vizualizálisabbá vált világban az információáradat mellé nem mindig kapcsolódnak a gondolkodás fejlődéséhez, az információk feldolgozásához és rendszerezéséhez szükséges feltételek.

A Szegedi Gregor József Általános Iskola 17. alkalommal rendezte meg a Víz Világnapja vetélkedőt Szegeden, a Szegedi Vízmű ZRT. támogatásával.

A vetélkedőn a városból és a környező településekről 8 általános iskola 30 tanulója mérte össze tudását, 3 fős csoportokban, ahol az iskolák nevezésüknek megfelelően dönthettek a felső tagozatos gyerekből álló csapatok összetételéről.(5-8. évfolyam)

Meggyőződésünk, hogy a gyermekek környezettudatos magatartása tapasztalással, tematikus akciókkal, irányított kutatómunkával fejleszthető eredményesen.

Városi versenyünk tematikáját, versenyfeladatait a „víz” projektszintű feldolgozására építettük.

Általános célok:

Komplex, összetett és a tanulók érdeklődésének, tudásszintjének megfelelő téma sajátos feldolgozása, amely magában foglalja az életszerű, gyakorlatias, valóságra vonatkoztatott tanulást.

Konkrét célok:

Tantárgyi integráció megvalósítása. Egyéni és együttműködésen alapuló munkaformák alkalmazása. Partneri együttműködés kialakítása. Az önálló döntés, annak felelőssége, az önértékelés fejlesztésére való törekvés.

Várt eredmények:

A projekt (verseny) 5-8. osztályban megjelenő szaktárgyak anyagából építkező komplex egység,(fizika, biológia, földrajz, történelem, rajz és vizuális kultúra/ művészettörténet, ének-zene, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, kémia) így a tehetséggondozás tantárgyi koncentráción alapul, az ismeretek tematikus rendszerezését valósítja meg.

Feladatok:

1.      Kreatív, vízhez kapcsolódó csapatnév választása, ismertetése indoklással.

2.      Totó. A víz szerepe életünkben, statisztikai adatok, figyelemre méltó tények

3.      Ki vagyok én? Biológia tantárgy keretében megismert vízhez köthető állatok felismerése

4.      A víz megjelenése a fizika tantárgyban

5.      Ország – folyó – város. Hibakeresés, a nem összetartozók kiszűrése, jelölése

6.      Mozaik. Kémiai egyenletek összeállítása, a lehetőségek csoportosításával

7.      Sport és víz témában keresztrejtvény megfejtése.(hazafiasságra nevelés, a megfejtés Kozák Danuta

                       olimpiai bajnokunk)

8.      Vizes szólások gyűjtése, tartalmi szempont alapján történő párosítással

9.      Művészettörténet és a víz. (festmények, történelmi személyiségek, események, mitológiai alakok)

A csapatok elért pontszámai: 

 

A Víz Világnapja vetélkedő helyezettjei:

 

Kattintson a képre a galéria megnyitásához!