Virtuális osztályterem, segédanyagok

2011/12. Tanév rendje, kivonat

A szorgalmi idő

 • első tanítási napja 2010. szeptember 1. (csütörtök),

 • utolsó tanítási napja 2011. június 15. (péntek).

Tanítási szünetek a szorgalmi időben és tanítás nélküli munkanapok

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek).
  A szünet 2011. november 2-től november 5-ig tart.
  A szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).

 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda).
  A szünet 2011. december 22-től 2011. január 2-ig tart.
  A szünet utáni első tanítási nap 2011. január 3. (kedd).

 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda).
  A szünet 2012. április 5-től április 9-ig tart.
  A szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd).

Az iskola más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A szorgalmi időről

A szorgalmi idő első féléve 2011. január 13-ig tart. Az iskolák 2012. január 20-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a szakképző iskolákban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést az első félévben elért tanulmányi eredményekről ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankettő nap.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középiskolákban és a szakiskolákban – néhány meghatározott kivétellel – 2012. május 3.

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a szorgalmi idő első és utolsó napját – a szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

A tanítási év (szorgalmi idő) lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2012/2013. tanítási évben történő feldolgozásáról.

A vizsgák rendje

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

Országos mérés, értékelés

Az általános iskolák 2011. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni.

2012. május 30-án országos mérés, értékelés keretében valamennyi tanulóra kiterjedően meg kell vizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon.

A minősítő testület által 2006-ban és 2007-ben kiadott „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” minősítés érvényességi ideje egy évvel meghosszabbodik.