Virtuális osztályterem, segédanyagok

2017.03.24. Víz világnapja verseny

Víz Világnapja tankerületi vetélkedő

2017. március 24. (péntek)

Szegedi Gregor József Általános Iskola

A tanulmányi versenyeket szakmailag, pedagógiailag indokoltnak, a tehetséggondozás fontos eszközének, jelentős motivációs lehetőségnek, a tanulói teljesítmény fokozására hivatott eszköznek tartjuk.

A tehetség felismerése a lehetőségek széleskörű biztosításával képzelhető el.

Az iskola nevelő-oktató tevékenységét a kor kihívásainak megfeleltetve kell szerveznie, mivel a vizualizálisabbá vált világban az információáradat mellé nem mindig kapcsolódnak a gondolkodás fejlődéséhez, az információk feldolgozásához és rendszerezéséhez szükséges feltételek.

A Szegedi Gregor József Általános Iskola 17. alkalommal rendezte meg a Víz Világnapja vetélkedőt Szegeden, a Szegedi Vízmű ZRT. támogatásával.

A vetélkedőn a városból és a környező településekről 8 általános iskola 30 tanulója mérte össze tudását, 3 fős csoportokban, ahol az iskolák nevezésüknek megfelelően dönthettek a felső tagozatos gyerekből álló csapatok összetételéről.(5-8. évfolyam)

Meggyőződésünk, hogy a gyermekek környezettudatos magatartása tapasztalással, tematikus akciókkal, irányított kutatómunkával fejleszthető eredményesen.

Városi versenyünk tematikáját, versenyfeladatait a „víz” projektszintű feldolgozására építettük.

Általános célok:

Komplex, összetett és a tanulók érdeklődésének, tudásszintjének megfelelő téma sajátos feldolgozása, amely magában foglalja az életszerű, gyakorlatias, valóságra vonatkoztatott tanulást.

Konkrét célok:

Tantárgyi integráció megvalósítása. Egyéni és együttműködésen alapuló munkaformák alkalmazása. Partneri együttműködés kialakítása. Az önálló döntés, annak felelőssége, az önértékelés fejlesztésére való törekvés.

Várt eredmények:

A projekt (verseny) 5-8. osztályban megjelenő szaktárgyak anyagából építkező komplex egység,(fizika, biológia, földrajz, történelem, rajz és vizuális kultúra/ művészettörténet, ének-zene, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, kémia) így a tehetséggondozás tantárgyi koncentráción alapul, az ismeretek tematikus rendszerezését valósítja meg.

Feladatok:

1.      Kreatív, vízhez kapcsolódó csapatnév választása, ismertetése indoklással.

2.      Totó. A víz szerepe életünkben, statisztikai adatok, figyelemre méltó tények

3.      Ki vagyok én? Biológia tantárgy keretében megismert vízhez köthető állatok felismerése

4.      A víz megjelenése a fizika tantárgyban

5.      Ország – folyó – város. Hibakeresés, a nem összetartozók kiszűrése, jelölése

6.      Mozaik. Kémiai egyenletek összeállítása, a lehetőségek csoportosításával

7.      Sport és víz témában keresztrejtvény megfejtése.(hazafiasságra nevelés, a megfejtés Kozák Danuta

                       olimpiai bajnokunk)

8.      Vizes szólások gyűjtése, tartalmi szempont alapján történő párosítással

9.      Művészettörténet és a víz. (festmények, történelmi személyiségek, események, mitológiai alakok)

A csapatok elért pontszámai: 

 

A Víz Világnapja vetélkedő helyezettjei:

 

Kattintson a képre a galéria megnyitásához!