Virtuális osztályterem, segédanyagok

2018.03.23. Víz Világnapja tankerületi vetélkedő

Víz Világnapja tankerületi vetélkedő

2018. március 23. (péntek)

A tanulmányi versenyeket szakmailag, pedagógiailag indokoltnak, a tehetséggondozás fontos eszközének, jelentős motivációs lehetőségnek, a tanulói teljesítmény fokozására hivatott eszköznek tartjuk.

A tehetség felismerése a lehetőségek széleskörű biztosításával képzelhető el.

Az iskola nevelő-oktató tevékenységét a kor kihívásainak megfeleltetve kell szerveznie, mivel a vizualizálisabbá vált világban az információáradat mellé nem mindig kapcsolódnak a gondolkodás fejlődéséhez, az információk feldolgozásához és rendszerezéséhez szükséges feltételek.

A Szegedi Gregor József Általános Iskola 18. alkalommal rendezte meg a Víz Világnapja vetélkedőt Szegeden, a Szegedi Vízmű ZRT. támogatásával.

A vetélkedőn a városból és a környező településekről 8 általános iskola 30 tanulója mérte össze tudását, 3 fős csoportokban, ahol az iskolák nevezésüknek megfelelően dönthettek a felső tagozatos gyerekből álló csapatok összetételéről.(5-8. évfolyam)

Meggyőződésünk, hogy a gyermekek környezettudatos magatartása tapasztalással, tematikus akciókkal, irányított kutatómunkával fejleszthető eredményesen.

Városi versenyünk tematikáját, versenyfeladatait a „víz” projektszintű feldolgozására építettük.

Általános célok:

Komplex, összetett és a tanulók érdeklődésének, tudásszintjének megfelelő téma sajátos feldolgozása, amely magában foglalja az életszerű, gyakorlatias, valóságra vonatkoztatott tanulást.

Konkrét célok:

Tantárgyi integráció megvalósítása. Egyéni és együttműködésen alapuló munkaformák alkalmazása. Partneri együttműködés kialakítása. Az önálló döntés, annak felelőssége, az önértékelés fejlesztésére való törekvés.

Várt eredmények:

A projekt (verseny) 5-8. osztályban megjelenő szaktárgyak anyagából építkező komplex egység, (biológia, földrajz, történelem, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, kémia, matematika) így a tehetséggondozás tantárgyi koncentráción alapul, az ismeretek tematikus rendszerezését valósítja meg.

Feladatok:

  1.  Kreatív, vízhez kapcsolódó csapatnév választása, ismertetése indoklással.
  2. Történelem: „Víz-történelem-tenger”. Tengerek felismerése történelmi események alapján és elhelyezése vaktérképen.
  3. Kémia: „Igaz vagy hamis”. A víz kémiai tulajdonságai.
  4. Földrajz: „Ország-folyó-város” Megfelelők földrajzi nevek társítása.
  5. Nyelvtan: A víz szó konkrét és átvitt jelentése.
  6. Irodalom: „Ki írta és mi a címe?”.”Vizes” versek felismerése.
  7. Biológia: „Faj-név kiegészítő”. Meghatározások alapján növények és állatok nevének kitalálása.
  8. Matemetika: „Melyiket a három közül? Helyes mértékegységek kiválasztása.
  9. Testnevelés: Sport-totó

A csapatok elért pontszámai:

A Víz Világnapja vetélkedő helyezettjei:

Kattintson a képre a galéria megnyitásához!