Virtuális osztályterem, segédanyagok

2019.04. Beiratkozás

Általános Iskolai Beiratkozás
2019/2020-as tanév

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00

Általános tudnivalók: megtekintés itt

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata

3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság
  • szakértői véleménye

4. A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

Kötelezően kitöltendő nyilatkozatok:

Beiratkozás online előkészítése a KRÉTA e-naplóban: KRÉTA beiratkozas

Az elektronikus regisztráció nem helyettesíti a szülők beiratkozáskor történő személyes megjelenését!

Szeged, 2019. március 26.