Virtuális osztályterem, segédanyagok

2021.11.05. Iskolai szociális segítők

Tisztelt Szülők!

A gyermekek/tanulók szociális jólétét, egészséges fizikai, értelmi és érzelmi fejlődését akadályozó problémák korai és helyben történő kezelése, visszaszorítása, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermekjóléti és a köznevelési intézmények munkájának összehangolásával 2018. szeptember 01.-től Magyarországon is kötelezővé tették az iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben. A feladatellátás jogszabályi alapját, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény nyújtja. Az iskolai szociális segítő tevékenységet nyújtó felsőfokú szakirányú szociális végzettséggel rendelkező szakember a szociális segítő munka módszereivel és eszközeivel nyújt támogatást a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, valamint a pedagógiai munkát segítő szakembereknek.

Iskolai szociális segítők neve: Dobó Piroska, Kislőrinc Tímea
Email címük: dobo.piroska @ csgyjk.ritek.hu , kislorinc.timea @ csgyjk.ritek.hu
Telefonos elérhetőségük: 06-20/506-7417, 06-20/506-8311
Ügyfélfogadási idejük: Hétfő: 12.00-14.30, Kedd: 10.30-12.00

Bővebb információk itt