Virtuális osztályterem, segédanyagok

2022.04.06. Általános iskolai beiratkozás időpontja

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapjána 2022-2023-as tanév első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.

Mindkét napon 8 órától 19 óráig tart a beiratkozás.

Szükséges dokumentumok:

    • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

    • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

    • A beiratást végző szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

    • A beiratást végző szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

    • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

    • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (Mindkét szülő aláírása szükséges.)

    • Nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról

    • A gyermek és az óvoda OM azonosítója (ezt az óvoda tudja megadni a szülőnek)

    • Ha van, egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény

A beiratkozás személyes jelenléttel történik, de az ügyintézés meggyorsítása érdekében javasoljuk a KRÉTA felületen való előzetes ügyindítást. Erről részletes tájékoztatást ITT olvashat.

Előzetesen 2022. április 22., péntek 8-12 közötti időszakra lehetőséget biztosítunk időpontfoglalásra a 06/62-559-279-es telefonszámon. Ebben az időpontban csak az előzetesen bejelentkezett szülőket tudjuk fogadni.

Szeged, 2022.04.05.

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Pocsai Blanka intézményvezető

06-62-559-278

Szegedi Tankerületi Központ Közleménye

Iskolánk felvételi körzetének listája itt található (beiskolázási körzethatár)

Mellékletek:

    Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

    Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

    Nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról