Virtuális osztályterem, segédanyagok

2023.04.20-21. Általános iskolai beiratkozás időpontja

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapjána 2023-2024-es tanév első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én (csütörtök-péntek) kell beíratni.

Mindkét napon 8 órától 19 óráig tart a beiratkozás.

Szükséges dokumentumok:

    • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

    • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

    • A beiratást végző szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

    • A beiratást végző szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

    • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

    • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (Mindkét szülő aláírása szükséges.)

    • Nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról

    • A gyermek és az óvoda OM azonosítója (ezt az óvoda tudja megadni a szülőnek)

    • Ha van, egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény

A beiratkozás személyes jelenléttel történik, de az ügyintézés meggyorsítása érdekében javasoljuk a KRÉTA felületen való előzetes ügyindítást. Erről részletes tájékoztatást ITT olvashat.

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Szeged, 2023.03.30.
Pocsai Blanka intézményvezető
06-62-559-278

Szegedi Tankerületi Központ Közleménye

Iskolánk felvételi körzetének listája itt található (beiskolázási körzethatár)

Mellékletek:

    • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

    • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

    • Nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról