Virtuális osztályterem, segédanyagok

Általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai

Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

2014. április 28. (hétfő) 8,00-18,00 óra

2014. április 29. (kedd) 8,00-18,00 óra

2014. április 30. (szerda) 8,00-18,00 óra

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

A beiskolázáshoz szükséges nyomtatványok, melyek letölthetők itt vagy átvehetők beiratkozáskor az iskolában:

 1. Mindkét szülő nyilatkozata a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat),
 2. Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára,