Virtuális osztályterem, segédanyagok

dr. Solymos László alpolgármester köszöntője

   Tisztelettel köszöntöm Önöket a Gregor József Általános Iskola 50 éves jubileumi programsorozatának záróünnepségén. 50 esztendő, fél évszázad… vajon sok, vagy kevés? Mindig csak viszonyítás kérdése. Az iskola a maga 50 évével Szeged patinás oktatási intézményei között még majdnem fiatalnak számít és mégis óriási tudás, hit, erő áll emögött az 51 év mögött.

   A Rózsa Ferenc sugárúti iskola épületének átadása után nem sokkal, mindössze 5 évvel máris jelentős lépést tett az iskola, hogy kitűnjön az általános iskolák közül, hiszen ez volt a második iskola, ahol az angol nyelvet heti 5 órában csoportbontásban engedték tanítani. Ez a szándék a mai napig is meghatározó. Ismét az elsők között vágott bele az iskola a mandarin nyelv oktatásába szakköri keretekben a Konfucius Intézet anyanyelvi tanárával és a tervek szerint a 2015/16-os tanévben már választható idegen nyelvként épül bele a programba, felismerve ezzel ismét egy egyedülálló lehetőséget. 

   Meg kell említeni a tantestület kezdeményező készségét azért is, mert itt született meg az ötlete olyan versenyeknek is, amelyek ma már városi és megyei szintű vetélkedők, pl. a Móra olvasási verseny. Ez a kreativitás mutatkozott meg akkor is, amikor kidolgozták az iskola névadójáról elnevezett Gregor programot, melynek célja a személyiség és képességfejlesztés a komplex művészeti nevelés által. Az iskola diákjai országos szintű tanulmányi versenyeken éppúgy megállják helyüket, mint a sport- vagy művészeti versenyeken.

   A képzési kínálat sokszínűsége mellett hangsúlyos szerepet kap a nevelés is, melynek alapja a családias, bizalmi alapon működő, mindenkire figyelő, segítő környezet, célja pedig a nyitott és érdeklődő szemléletű, mások iránt toleráns ember nevelése. Ennek köszönhető a Csokós családi napok népszerűsége nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is.

   Ehhez a kiváló szakmai munkához nyújtott segítséget az önkormányzat az elmúlt években is, amikor informatikai és eszközfejlesztést hajtottunk végre az intézményben, valamint a tavalyi évben, amikor az évforduló alkalmából felújítottuk az iskola épületét kívülről, hogy a mintegy 400 diák valóban 21. századi körülmények között sajátíthassa el a tananyagot.

Tisztelt Igazgató Asszony, Kedves Pedagógusok!

   Az elmúlt 50 évben töretlenül fejlődött az iskola, folyamatosan megújulva, megújítva önmagát, hogy a változó társadalmi elvárások közepette is mindig magas színvonalon tudjon megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek. A magas szintű pedagógiai munka elemi szükséglete a nyugalom, a kiegyensúlyozott környezet, amely itt adott.

     Kívánok Önöknek, az intézménynek még további sok-sok évfordulót és mindehhez erőt, szeretetet, hogy maradjon ez az iskola olyan, amilyennek a város ismeri és elismeri: nyitott befogadó, sokszínű és magas szintű tudást adó iskolának!

Dr. Solymos László

Szeged Megyei Jogú Város

alpolgármestere