Virtuális osztályterem, segédanyagok

Első osztályos gyermekek beíratása

Tisztelt Szülők!

A 2015/2016. tanévben első osztályos gyermekek beíratására az alábbi időpontokban van lehetőség:

2015. április 16. (csütörtök) 800-1900 óráig és

2015. április 17. (péntek) 800-1800 óráig

az intézményvezető helyettesi irodában (I. em.)

A beíratáshoz szükséges iratok:

 

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata (másolat is megfelel),

2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (eredeti példány),

3. a szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája. Más törvényes képviselő esetén a               gyámhivatal gyámrendelő határozata is szükséges,

4. A gyermek TAJ-kártyája,

5. A gyermek lakcímkártyája.

6. a következő nyomtatványok kitöltve:

 

„Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki

életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, mely

értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak,  képességeinek,  érdeklődésének  megfelel.

A tanulók felvételéről az általános iskola vezetője az EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt.”