Virtuális osztályterem, segédanyagok

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

1. Az iskola profilja

Az iskolában 8 évfolyamon 17 osztályban 450 gyermek tanul. Valamennyi tantárgyat szakos pedagógus oktatja. A napköziben tanító végezettségű nevelők dolgoznak. Az anyanyelvi tanítás módja: hagyományos-szótagoló-elemző-összetevő program. Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munka nagy felmenő (1-4. oszt.) rendszerben folyik. Az osztályfőnök a magyar nyelv és a magyar irodalom tantárgyak mellett készségtárgya(ka)t tanít. A matematikát és a további készségtárgyakat az évfolyam mindkét osztályában ugyanaz a tanító tanítja. A napközit az osztályfőnök és a matematikát tanító látja el. A napközis csoportok osztálykeretben szerveződnek.

2. Tanulói jogviszony létesítése és megszüntetési rendje (a házirend V/1-es pontja alapján) Letöltés

3. A 7. évfolyamtól a matematika és a magyar nyelv oktatása nívócsoportban folyik. Letöltés

Magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból (a házirend IX/10/1-es pontja alapján)

4. Az 1-2-3 angol nyelvi előkészítő évfolyam, 5-től emelt tantervű angol nyelvoktatás folyik.
Angolos csoportbontás feltételei (a házirend IX/10/2-es pontja alapján) Letöltés