Virtuális osztályterem, segédanyagok

Hétvégi házi feladatok, dolgozatok szabályai

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

  • A napi felkészülés otthoni (iskolai napközi/ tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
  • Törekszünk a feltételek megteremtésére, elősegítjük a napköziben tanuló diákok valamennyi leckéjének elkészítését,
    teljesítését.
  • Hosszabb iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) kötelező házi feladatot lehetőség szerint ne kapjanak a tanulók.
    A hétvége és a szünet előtti órán az adott tananyaghoz kapcsolódó tanév közbeni házi feladat adása lehetséges.