Virtuális osztályterem, segédanyagok

Hit- és erkölcstan szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

A 2011.évi CXC. Törvény 35/a és a 97.§ (7) bekezdése alapján – a 2014. szeptember 1-jétől az általános iskolák 1. 2. 5. 6. évfolyamán – tantárgyanként bevezetésre kerülő, a kötelező erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.

A törvény hatálya a 2014/2015. tanévben az 1-2. és az 5-6. évfolyamos tanulókra terjed ki. A hit- és erkölcstan oktatására vállalkozó egyházak

2014. március 10-én, hétfő 17.00 órakor tartanak tájékoztatót az iskolában.

 

Tájékoztatót tartanak:

  • Magyar Katolikus Egyház
  • Magyarországi Református Egyház
  • Magyarországi Baptista Egyház
  • HIT Gyülekezete