Osztálytermen kívüli digitális tanrend

Iskolánk bemutatása leendő elsősöknek és szüleiknek

Kedves Leendő Elsős Szülők!

Idén lehetőségük nyílik a “Gregoros leszek én…” iskolaelőkészítő programsorozatunk részeként nyílt órák keretén belül megismerni leendő elsős tanítóink munkáját.

A nyílt órák időpontja: 2022. december 9-én és 16-án 10:00-10:45-ig.

A részvétel regisztrációhoz kötött, amely az alábbi címen érhető el.
A tanórákon való részvétel 25-25 fő részére biztosított, amely a regisztráció sorrendjében történik.

Kérjük, hogy a tanórákra csak egy szülő érkezzen gyermekenként!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Beiskolázási körzethatárok

.

Iskolabemutatás

Az iskolaprofilban kiemelt jelentőségű az angol nyelv, 1-4. évfolyamig csoportbontásban kerül oktatásra. A 4. osztály végén a megelőző 4 év teljesítménye és egy írásbeli szintfelmérő teszt, valamint a szaktanárok és osztályfőnökök javaslata alapján heti 5 vagy 3 órában, nívócsoportban folyik tovább a nyelvoktatás. A 2021/2022. tanévtől angol nyelvi lektorunk is van.

2011 óta kínai nyelvoktatás is van az iskolában. A kínai nyelvet anyanyelvi tanár oktatja, angol közvetítő nyelven a SZTE Konfuciusz Intézetével való partneri együttműködés kereteiben, amire 3. osztálytól van lehetőség.

Az iskola kiemelt személyiség-, képesség- és készségfejlesztő terepe a komplex művészeti nevelés, a Gregor Program, melynek célja a művészetekkel történő alapozás, a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány szakmai támogatásával. A program részét képezi az ének-zene tantárgy nívócsoportos oktatása 2. évfolyamtól 7. évfolyamig, két énekkar működése (ötszörös arany minősítés), délutáni idősávba beépített hangszeroktatás(a szülőknek nincs teendője ezzel kapcsolatban átkísérést is zeneiskola biztosítja), kézműves-ÖKO és dráma szakkör működtetése és a „Boldogiskola” program.

A 2021/2022. tanévtől heti két napon iskolapszichológus támogatja munkánkat.

A 2022/2023. tanévtől élménypedagógiára épülő ének-zene órákat vezetünk be.

Családias, kertvárosi iskola a Gregor. Kiváló adottsága a nagy zöld udvar, az 2 éve felújított tornaterem, és a tornaszoba amely a gyermekek mozgásigényét szolgája. Az együttműködési megállapodás a Pick Szeged és Szedeák sportegyesületekkel lehetővé teszi, hogy a tanítási órákon és délután is lehetőség van a sportolásra a sportágak iránt érdeklődőknek, amit úszásoktatás és akrobatikus rock and roll csoport működése egészíti ki. Az iskolában heti rendszerességgel foglalkozik gyógytornász a gyógytestnevelést igénylő gyermekekkel.

Az intézmény a tantárgygondozás, tehetséggondozás biztosítására 1-4. évfolyamon háromtanítós rendszerben, 7-8. évfolyamon magyarból és matematikából nívócsoportokban végzi nevelő-oktató munkáját. A felzárkóztató tevékenységet főállású fejlesztőpedagógus is támogatja.

Évente pályázunk a „Határtalanul” programra, a 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatására.

1-2. évfolyamon a tantárgyi integráción alapuló (KEVE) közlekedési programot működtetjük.

Iskolai könyvtárunk saját programjai nagyon kedveltek, ami közül kiemelkedik a „kis könyvtáros” képzés, és a Könyvtári éjszaka.

Rangos versenyeink: a Móra Ferenc  tankerületi olvasási és szövegértési verseny, a Víz világnapja tankerületi verseny és a Megyei matematikaverseny.

A digitális kompetenciafejlesztést az iskolai táblagép készlet tanórai alkalmazása, a jól felszerelt informatika terem, a programjainkra, pályázatokra készült projektmunkák (pl. szabadulószoba, iskolatörténeti film, iskolarádió műsorai) segítik.

Az intézmény „Ökoiskola”, melynek célja és feladatai: természetvédelem- környezetvédelem- egészségnevelés, a környezettudatos szemléletmód kialakítása az iskolai keretek között, a fenntarthatóságra nevelés. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, minden szinten palackprésünk van, az iskola előtt kupakgyűjtő szívben folyamatosan jótékonysági céllal gyűjtünk. ÖKO munkacsoportunk minden iskolai rendezvényen környezettudatosságra épülő programelemeket szervez, de az év folyamán is szerveznek nevelő célzatú akciókat. Energiatudatos iskola címmel rendelkezünk.

Az iskola nyitottságát, elérhetőségét honlapja (www.gregor-iskola-szeged.hu) és facebook oldala biztosítja, a földszinti folyosónkon a gyermekeknek képújságot üzemeltetünk, remekül működik az iskolarádió. A szülőkkel való kapcsolattartás aktív, szinte naprakész, ez az iskola erőssége is. Családias iskola vagyunk, és működésünkkel erre is törekszünk. November 19-én éppen online SZMK ülésre készülünk. Minden tanévben slideshow-ban összegezzük az év eseményeit, ami az iskola honlapján az Iskolatörténet fül alatt meg is tekinthető.

A fenntartó Szegedi Tankerületi Központ „Innovatív iskola” elismerésben részesítette az intézményt.

“GREGOR-SÉTA” – Iskolánk bemutatkozó kisfilmje, diákjaink aktív közreműködésével!