Virtuális osztályterem, segédanyagok

Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

Intézményadatai:
  OM azonosító: 029664
  Intézmény neve: Szegedi Gregor József Általános Iskola
  Székhely címe: 6726 Szeged, Fő fasor 61-63.
  Székhelyének megyéje: Csongrád-Csanád 
  Igazgató neve: Pocsai Blanka
  Telefonszáma: 62/559-278
  E-mail címe: igazgato(kukac)gregor-iskola-szeged.hu
  Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2023.10.19.
Ellátott feladatok:
  - általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
  - általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

Fenntartó adatai
  Fenntartó: Szegedi Tankerületi Központ
  Fenntartó címe: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
  http://kk.gov.hu/szeged

1.a  Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató.
1.b  Beiratkozás ideje, engedélyezett osztályok, csoportok száma
1.c  "Díj" (térítési-, tan-…) jogcíme, mértéke.  Étkezési díjak.     
1.d  Fenntartói értékelés, nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok:   
      A fenntartó részéről ellenőrzés történt 2019. szeptember 25-én.    
1.e  Nyitva tartás rendje (SZMSZ II/2.1.), esemény-naptár
1.f  Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:  
  A 2018/19-es tanévben a következő tanfelügyeletekre került sor iskolánkban:
    Intézményvezetői tanfelügyelet 
    2018. október 4. Megállapításait itt olvashatja.
    Intézményi tanfelügyelet
    2018. november 8. Megállapításait itt olvashatja.  
    2023. december 8. Megállapításait itt olvashatja.
1.g SZMSZHázirendPedagógiai Program

********************************************************************************************************************************
3.a Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 
3.b NOKS-osok száma, szakképzettsége 
3.c Országos mérés-értékelés  évenkénti eredményei 
3.d Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcs. adatok.
  A 2022/23-as tanév tanulmányi eredményei alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók:
    - bukás: 221 főből 0 fő.
    - 3,0 átlag alatt 221 főből 1 fő.
3.f Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége
3.g Hétvégi házi feladatok, dolgozatok szabályai 
     Pedagógiai Program: III.2.8, 2.9
3.h Osztályozó vizsga tantárgyankénti évfolyamonkénti követelményei (PP - III/1.10.) (PP - IV.Mellékletek)
3.i Osztályok száma és tanulók létszáma