Virtuális osztályterem, segédanyagok

Minden étkezőnek kötelezően kitöltendő nyomtatvány

Tisztelt Szülők!

Az étkezési túlfizetések rendezésének megkönnyítése érdekében a csatolt KÉ-08 formanyomtatványt

minden étkezőnek ki kell töltenie.

Kérem, hogy a kitöltött nyomtatványt az étkezési kedvezményekre jogosító dokumentumokkal együtt

2016.08.15-19. között, vagy -teljes árú tanuló esetében- az ebédbefizetésre szíveskedjenek magukkal

hozni!

Köszönettel:

Csányi Tibor