Virtuális osztályterem, segédanyagok

Normatív kedvezmény és dotáció

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatom, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése alapján a 2015. június 16-26-ig tartó napközi ügyelet időtartamára figyelembe vehető a normatív kedvezmény és a dotáció is a június havi étkezési térítési díjban, de fontos, hogy csak azoknál a tanulóknál, akik ténylegesen felügyelet alatt vannak napközben az iskolában.

Fentiek alapján azoknak a tanulóknak nem adható kedvezmény, akik csak ebédelni mennének be az ügyeletet tartó iskolába a 2 hét nyári ügyelet alatt, de napközben nem tartózkodnak az iskolában, ebben az esetben a nyári szociális étkezésre lehet benyújtaniuk a kérvényt az ingyenes étkezés igényléséhez, amely szociális, ingyenes étkezést csak az erre kijelölt intézményekben (7 iskola) lehet igénybe venni. pl. Béke Utcai Általános Iskolába járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szegedi lakcímmel rendelkező gyermek, ha nem vesz részt az iskolai napközi ügyeletben, abban az esetben csak az Alsóvárosi Általános Iskolában mint szociális étkezésre kijelölt helyen veheti igénybe szociális étkezés formájában ebédjegy ellenében az ebédet, feltéve ha korábban megigényelte.

Tehát, a 2015.06.16-26 közötti nyári napközis felügyeletre is jár az 50 %-os ill. 100 %-os étkezési támogatás, amennyiben a gyermek az iskolai felügyeletet is igénybe veszi!


Ezek alapján, a támogatásban részesülő, már befizetett diákoknak túlfizetése keletkezett, melyet a gondnok vagy visszautal a szülő kérése alapján, vagy a szeptemberi térítési díj fizetésénél fel lehet használni.

Amennyiben a támogatás hiánya miatt nem igényelték a felügyeletet, de fentiek alapján mégis szeretnék igénybe venni, úgy ezt megtehetik a pótbefizetésen, 2015.06.02-án 8:00-15:00-ig.

Csányi Tibor
gondnok

<