Kapcsolat

Szegedi Gregor József Általános Iskola

6726 Szeged, Fő fasor 61-63.

OM azonosító: 029664

Porta: Tel: 06-62/547-116
Tanári szoba: Tel: 06-62/547-115
Intézményvezető-helyettes, iskolatitkár: Tel: 06-62/559-279, 06-30/736-0975
E-mail: titkarsaggregor-iskola-szeged.hu

Iskolavezetés

 
Szentirmai Veronika

operatív intézményvezető-helyettes
történelem szakos tanár,
könyvtárostanár, népművelő

E-mail: titkarsaggregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-279
       06-30/736-0975

Pocsai Blanka

intézményvezető
mesterpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető, tanító

E-mail: igazgatogregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-278

 
Juhász Ildikó

szakmai intézményvezető-helyettes
szakértő-mesterpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,
biológia – kémia szakos tanár

E-mail: titkarsaggregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-279, 06-30/736-0975

Pedagógusok

Fogadóórák időpontjai 2022/2023-as tanév

(kattintson ide)

Ábrahám Zoltánné tanító
Ágostonné Elek Ottilia  angol – történelem – földrajz szakos tanár
Balázs-Piri Kata tanító
Békésiné Fehér Judit  szaktanácsadó-mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő, differenciáló, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, tanító
Bikhazi-Huber Mária  tanító, gyógypedagógus
Bodicsi Réka  pedagógia – technika szakos tanár, gyógypedagógus
Deákné Fazekas Andrea  magyar – történelem szakos tanár, felsős munkaközösség-vezető
Demjén Anikó  tanító
Erdei-Soczó Gabriella  ének – magyar szakos, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Guiot Anikó  biológia – testnevelés szakos tanár
Siposné Koselák Krisztina  biológia – ének szakos tanár
Gózon János  testnevelés – rekreáció szakos tanár
dr. Halmosiné Pakai Ilona matematika – fizika szakos tanár
Horváthné Nagy Ildikó  közgazdasági szakokleveles, matematika – földrajz szakos tanár, reál munkaközösség-vezető
Matyasovszki Krisztina szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanító
Kiszin Zsófia tanító
Kovács Judit  kémia – biológia szakos tanár
Kürti-Koch Noémi tanító, DÖKO munkacsoport-vezető
K. Szabó Ágnes  angol – orosz szakos tanár
Lászlóné Mari Karola  földrajz – rajz szakos tanár, okleveles környezetvédő, alsós munkaközösség-vezető
Mari Edina  angol – földrajz – rajz szakos tanár
Mácska-Miklós Elizabet tanító
Mikle-Baráthné Barna Brigitta  tanító
Molnár-Kindel Szilvia  tanító
Puskás Eszter  tanító
Seres Ildikó  tanító
Szabó Csaba  angol szakos tanár, tanító, idegennyelvi munkaközösség-vezető
Szentirmai-Kis Dóra tanító
Telbisz Anett matematika – kémia szakos tanár
Tóth Éva  magyar – ének szakos tanár
Trombitás Benjamin történelem – földrajz szakos tanár
Varjasi-Kispéter Zsófia  könyvtárostanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, DÖKO munkacsoport-vezető
Váradi József  matematika – számítástechnika szakos tanár
Zsarkó Mária  tanító

 

Jelenleg távol levők
 Vincze Rita  tanító
 Bajkán Martina  tanító
Nevelő-oktató munkát közvetlen segítők
Béke Mónika

iskolatitkár, számítástechnika szakos tanár. TEL: 06-62/559-279

Tóth Róbert

rendszergazda, számítástechnika szakos tanár, honlap-üzemeltető, KRÉTA e-napló problémák: E-mail: toth.robertgregor-iskola-szeged.hu

Hegedűs Éva pedagógiai asszisztens, tanító

 

Gazdasági iroda
 Hunyady Andrea

gazdasági dolgozó

Tel: 06-62/547-116 (porta) /101 mellék

E-mail: gazdasagi gregor-iskola-szeged.hu

 Csányi Tibor

műszaki dolgozó

Tel: 06-62/547-116 (porta) /101 mellék

E-mail: gazdasagi gregor-iskola-szeged.hu

Iskolaegészségügy
Dr. Dénes Ilona iskolaorvos
06-30/641-2233
E-mail: ilonadeneshotmail.com
Ráczné Gyémánt Andrea iskolavédőnő
06-30/510-8214
E-mail: raczne.gyemant.andreamed.u-szeged.hu
Egyéb munkatársaink
Scheinpflugné László Márta gyógypedagógus
E-mail:
Bánfi Katalin logopédus
E-mail: katabanfi200798gmail.com
Kérjük, fogadóórára előzetesen jelentkezzenek be e-mail-ben.
Lippai Mária gyógytestnevelő
E-mail: lippai.mariagmail.com
Vassné Kukula Gabriella iskolai szociális segítő
E-mail cím: kukula.gabriellacsgyjk.ritek.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd 08:30-13:00
Tevékenységi köréről a tájékoztatót ITT olvashatja.
Kostyál Kata
iskolapszichológus
E-mail: kata.kostyal09gmail.com
Tel: +36-30/703-2586
Személyesen az iskolában: csütörtök 12-16 óráig vagy pénteken 8-12 óráig Bemutatkozás
Madison Hancock angol nyelvi lektor