Kapcsolat

Szegedi Gregor József Általános Iskola

6726 Szeged, Fő fasor 61-63.

OM azonosító: 029664

Porta: Tel: 06-62/547-116
Tanári szoba: Tel: 06-62/547-115
Intézményvezető-helyettes, iskolatitkár: Tel: 06-62/559-279, 06-30/736-0975
E-mail: titkarsag”kukac”gregor-iskola-szeged.hu

Iskolavezetés

 
Szentirmai Veronika

operatív intézményvezető-helyettes
történelem szakos tanár,
könyvtárostanár, népművelő

E-mail: titkarsag”kukac”gregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-279
       06-30/736-0975

Pocsai Blanka

intézményvezető
mesterpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető, tanító

E-mail: igazgato”kukac”gregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-278

 
Juhász Ildikó

szakmai intézményvezető-helyettes
szakértő- mesterpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,
biológia – kémia szakos tanár

E-mail: titkarsag”kukac”gregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-279, 06-30/736-0975

Pedagógusok

Ábrahám Zoltánné tanító
Ágostonné Elek Ottilia angol – történelem – földrajz szakos tanár
Balázs-Piri Kata tanító
Békésiné Fehér Judit szaktanácsadó-mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő, differenciáló, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, tanító
Bikhazi-Huber Mária tanító, gyógypedagógus
Bodicsi Réka pedagógia-technika szakos tanár, gyógypedagógus
Deákné Fazekas Andrea magyar-történelem szakos tanár, humán munkaközösség- vezető
Demjén Anikó tanító
Erdei-Soczó Gabriella ének – magyar szakos, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Guiot Anikó biológia-testnevelés szakos tanár
Siposné Koselák Krisztina biológia-ének szakos tanár
Gózon János testnevelés – rekreáció szakos tanár
Hegedűs Éva tanító
Horváthné Nagy Ildikó közgazdasági szakokleveles, matematika és földrajz szakos tanár
Kovács Judit kémia-biológia szakos tanár
Kiszin Zsófia tanító
K. Szabó Ágnes angol – orosz szakos tanár
Lángné Juhász Szilvia matematika–fizika és számítástechnika szakos tanár, reál  munkaközösség-vezető
Lászlóné Mari Karola földrajz – rajz szakos tanár, okleveles környezetvédő, osztályfőnöki  munkaközösség-vezető
Mari Edina angol – földrajz – rajz szakos tanár
Mikle-Baráthné Barna Brigitta tanító
Molnár-Kindel Szilvia tanító
Nagy Csilla tanító, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Ördögh Márton tanító
Puskás Eszter tanító
Seres Ildikó tanító
Szabó Csaba angol szakos tanár, tanító
Szegi József matematika – fizika szakos tanár
Szentirmai-Kis Dóra tanító
Tóth Éva magyar-ének szakos tanár
Ujvári Csilla történelem – földrajz szakos tanár
Varjasi-Kispéter Zsófia könyvtárostanár, magyar nyelv irodalom szakos bölcsész és tanár
Váradi József matematika-számítástechnika szakos tanár
Zsarkó Mária tanító
Jelenleg távol levők
 Kispéter-Matyasovszki Krisztina  szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanító
 Vincze Rita  tanító
 Bajkán Martina  tanító
Nevelő-oktató munkát közvetlen segítők
Béke Mónika

iskolatitkár, számítástechnika szakos tanár

TEL: 06-62/559-279

Tóth Róbert

rendszergazda, számítástechnika szakos tanár, honlap-üzemeltető,

KRÉTA e-napló problémák

E-mail: rendszergazda.gregor”kukac”gmail.com

Dravainé Kovács Ágnes pedagógiai-asszisztens, magyar szakos tanár

 

Gazdasági iroda
 Hunyady Andrea

gazdasági dolgozó

Tel: 06-62/547-116 (porta) /101 mellék

E-mail: gazdasagi”kukac”gregor-iskola-szeged.hu

 Csányi Tibor

műszaki dolgozó

Tel: 06-62/547-116 (porta) /101 mellék

E-mail: gazdasagi”kukac”gregor-iskola-szeged.hu

Iskolaegészségügy
Dr. Dénes Ilona iskolaorvos
06-30/641-2233
E-mail: ilonadenes”kukac”hotmail.com
Ráczné Gyémánt Andrea   iskolavédőnő
06-30/510-8214
E-mail: raczne.gyemant.andrea”kukac”med.u-szeged.hu

 

Külsős munkatársaink
Gyarmati Martina

gyógypedagógus
E-mail: 

Bánfi Katalin logopédus
E-mail: katabanfi200798”kukac”gmail.com
fogadóórák időpontja, helyszíne
Lippai Mária

gyógytestnevelő

E-mail: lippai.maria”kukac”gmail.com

Dobó Piroska,

Kislőrinc Tímea

iskolai szociális segítők

Email címük: dobo.piroska “kukac” csgyjk.ritek.hu , kislorinc.timea “kukac” csgyjk.ritek.hu

Telefonos elérhetőségük: 06-20/506-7417, 06-20/506-8311

Ügyfélfogadási idejük: Hétfő: 12.00-14.30, Kedd: 10.30-12.00

Tevékenységi köréről a tájékoztatót ITT olvashatja. Plakát.

Győri-Dani Dóra

iskolapszichológus

Hétfő: 15:00-17:00 Kedd: 8:00-14:00

E-mail: gyoridani.dora.pszichologus”kukac”gmail.com

Tevékenységi köre, tájékoztató szülőknek, tájékoztató diákoknak

Madison Hancock

angol nyelvi lektor