Kapcsolat

Szegedi Gregor József Általános Iskola

6726 Szeged, Fő fasor 61-63.

OM azonosító: 029664-001

Porta: Tel: 06-62/547-116
Tanári szoba: Tel: 06-62/547-115
igazgatóhelyettesek, iskolatitkár: Tel: 06-62/559-279, 06-30/736-0975
E-mail: titkarsaggregor-iskola-szeged.hu

Iskolavezetés

 
Deákné Fazekas Andrea

operatív igazgatóhelyettes
magyar-történelem szakos tanár

E-mail: titkarsaggregor-iskola-szeged.hu

Tel: 06-62/559-279
       06-30/736-0975

Pocsai Blanka

igazgató
mesterpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető, tanító

E-mail: igazgatogregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-278

 
Juhász Ildikó

szakmai igazgatóhelyettes
szakértő-mesterpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,
biológia – kémia szakos tanár

E-mail: titkarsaggregor-iskola-szeged.hu
Tel: 06-62/559-279, 06-30/736-0975

Pedagógusok

Ábrahám Zoltánné tanító, alsós munkaközösség-vezető
Ágostonné Elek Ottilia  angol – történelem – földrajz szakos tanár
Béke Mónika számítástechnika szakos tanár
Békésiné Fehér Judit  szaktanácsadó-mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő, differenciáló, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, tanító
Bikhazi-Huber Mária  tanító, gyógypedagógus
Bokor Gergő tanító
Borovics Kata tanító
Erdei-Soczó Gabriella  ének – magyar szakos, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Gózon János  testnevelés – rekreáció szakos tanár
Guiot Anikó  biológia – testnevelés szakos tanár
Jeszenszki Tünde matematika-földrajz szakos tanár
Kiszin Zsófia tanító
Kovács Judit  kémia – biológia szakos tanár
Kürti-Koch Noémi tanító, DÖKO munkacsoport-vezető
Lászlóné Mari Karola földrajz – rajz szakos tanár, okleveles környezetvédő, felsős munkaközösség-vezető
Mari Edina  angol – földrajz – rajz szakos tanár, idegennyelvi munkaközösség-vezető
Matyasovszki Krisztina szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanító
Mikle-Baráthné Barna Brigitta tanító
Molnár-Kindel Szilvia  tanító
Pópity Éva Okleveles ének-zene tanár
Puskás Eszter 
tanító
Rúzs-Molnár Zsuzsa technika-számítástechnika szakos tanár
Seres Ildikó  tanító
Sipos Evelin tanító
Szabó Csaba angol szakos tanár, tanító
Szentirmai Veronika történelem szakos tanár, könyvtárostanár, népművelő
Szentirmai-Kis Dóra tanító
Telbisz Anett matematika – kémia szakos tanár, reál munkaközösség-vezető
Tóth Éva magyar – ének szakos tanár
Trombitás Benjamin történelem – földrajz szakos tanár
Uhercsák Tünde
angol – német szakos tanár
Varjasi-Kispéter Zsófia  könyvtárostanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, DÖKO munkacsoport-vezető
Veres Anikó technika-számítástechnika-fizika szakos tanár
Zsarkó Mária tanító

 

Jelenleg távol levők
 Vincze Rita  tanító
 Bajkán Martina  tanító
Nevelő-oktató munkát közvetlen segítők
Béke Mónika iskolatitkár, számítástechnika szakos tanár. TEL: 06-62/559-279
Tóth Róbert rendszergazda, számítástechnika szakos tanár, honlap, facebook üzemeltető, KRÉTA e-napló problémák: E-mail: toth.robertgregor-iskola-szeged.hu
Lángi Madaras Judit pedagógiai asszisztens

 

Gazdasági iroda
Csányi Tibor műszaki dolgozó
Tel: 06-62/547-116 (porta) /101 mellék
E-mail: gazdasagigregor-iskola-szeged.hu
Hunyady Andrea gazdasági dolgozó
Tel: 06-62/547-116 (porta) /101 mellék
E-mail: gazdasagigregor-iskola-szeged.hu
Iskolaegészségügy
Dr. Dénes Ilona iskolaorvos
06-30/641-2233
E-mail: ilonadeneshotmail.com
Ráczné Gyémánt Andrea iskolavédőnő
06-30/510-8214
E-mail: raczne.gyemant.andreamed.u-szeged.hu
Egyéb munkatársaink
Scheinpflugné László Márta

gyógypedagógus E-mail: s.laszlo.marta@gmail.com

Bánfi Katalin logopédus
E-mail: banfikatalin2023gmail.com
bemutatkozás, fogadóóra
Szabó Brigitta gyógytestnevelő
E-mail: szabobrigi8@gmail.com
Vassné Kukula Gabriella iskolai szociális segítő
E-mail cím: kukula.gabriellacsgyjk.ritek.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd 08:30-13:00
Tevékenységi köréről a tájékoztatót ITT olvashatja.
Farkas Péter
iskolapszichológus
E-mail:pszi.farkas.petergmail.com
Tel: +36-30/859-0781
Személyes konzultációra előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség a fenti elérhetőségeken. Bemutatkozás
Madison Hancock angol nyelvi lektor